team05

tim05

Prostredie pre inteligentnú
analýzu textov

Všetci sme obklopení veľkým množstvom textu. Keďže nemáme čas každý článok poctivo čítať a ručne poznámkovať/kategorizovať/filtrovať..., mohli by nám k tomu pomôcť nové prístupy z oblasti automatizovaného spracovania textu.

Je množstvo problémov, ktoré by za nás vyriešila umelá inteligencia, ale učenie algoritmov vyžaduje odborné znalosti z oblasti programovania a tiež odborné znalosti z oblasti spracovania textov. A samozrejme dostatočné množstvo textov na trénovanie. Keby sa podarilo vytvoriť prostredie, v ktorom by aj bežný používateľ dokázal učiť stroje pracovať s textom, vývoj algoritmov a ich následné porovnávanie a vylepšovanie by sa urýchlil.

V rámci projektu sa v prvom rade kladie dôraz na návrh a vývoj prostredia pre prácu s kolekciami textov (napr. články z webov). V rámci projektu sa v prvom rade kladie dôraz na návrh a vývoj prostredia pre prácu s kolekciami textov (napr. články z webov).

Prostredie musí zvládnuť efektívne uchovávať texty a metaúdaje o nich. To zahŕňa napríklad kategorizovanie vložených dokumentov, identifikáciu charakteristík naprieč vybranou skupinou textov, identifikáciu použitých slov a pod. Všetky údaje je potrebné prehľadne zobrazovať (vizualizovať), aby ich vedeli interpretovať aj technicky menej zdatní používatelia.

Prostredie musí zvládnuť efektívne uchovávať texty a metaúdaje o nich. To zahŕňa napríklad kategorizovanie vložených dokumentov, identifikáciu charakteristík naprieč vybranou skupinou textov, identifikáciu použitých slov a pod. Všetky údaje je potrebné prehľadne zobrazovať (vizualizovať), aby ich vedeli interpretovať aj technicky menej zdatní používatelia.

Členovia tímu

Miro

Miroslav Blšták

Vedúci tímového projektu

adam

Adam Ďuriš

Strojové učenie, dátová analýza - Aktívne sa venujem backend vývoju v jazyku Java. Rád sa zlepšujem a učím novým znalostiam.

alan

Alan Kováč

Backend developer. MongoDB guru a správca databázy. Som študent na FIIT STU, pracujem ako Java developer vo firme QBSW.

daniel

Daniel Kováč

Backend developer. MongoDB guru a správca serveru. Som študentom na FIIT STU, pracujem ako Java developer vo firme Zelená pošta.

david

Dávid Csomor

Python, dátový analytik - Som študentom na FIIT STU. Mám rád hry, šport, dobrý vtip. Vo voľnom čase sa venujem kalistenike a zdravej výžive.

julia

Júlia Krajčoviechová

Strojové učenie, dátová analýza, testovanie softvéru, preferovaný jazyk Python. Vo voľnom čase sa rada zdokonaľujem v oblasti softvérového inžinierstva a analýzy dát

kristof

Krištof Orlovský

Node.JS, uchovávanie dát, backend - Bakalársky stupeň štúdia som vyštudoval na STU FIIT. Vo voľnom čase sa rád venujem technike vo všeobecnosti, ale iba rekreačne

patrik

Patrik Melicherík

Frontend developer, UI/UX designer - Vo voľnom čase sa venujem frontend technológiám, dizajnu a automobilom

peter

Peter Križan

NodeJS, Python vývojár a dátový analytik. Som absolvent i študent FIIT STU. Vo voľnom čase sa venujem kresleniu, 3D modelovaniu prípadne štúdiom nových trendov vo svete IT.

Zápisnice zo stretnutí

Dokumenty

Technológie

node
mongodb
python
angular
html
css